Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for janvāris 2010

2009.gada budžeta atskaite

Planotais budžets
Reālais budžets
Starpība
IENĀKUMI
Ziedojumi
Ls 3 921,00
Ls 4 134,45
Ls 213,45
Dāvinājumi
Ienākumi kopā:
Ls 3 921,00
Ls 4 134,45
Ls 213,45
IZDEVUMI
Dievnama uzturēšana
Ls 3 000,00
Ls 2 803,09
Ls 196,91
Draudzes vajadzībām
Ls 210,00
Ls 387,01
-Ls 177,01
Evaņģelizācijai
Ls 75,00
Ls 75,00
Ls 0,00
Apsveikumi
Ls 12,00
Ls 24,94
-Ls 12,94
Labdarībai
Ls 0,00
Ls 20,00
-Ls 20,00
Ceļa meklētājiem
Ls 120,00
Ls 118,35
Ls 1,65
Literatūrai
Ls 504,00
Ls 521,56
-Ls 17,56
Izdevumi kopā:
Ls 3 921,00
Ls 3 949,95
-Ls 28,95
Balanss
Ls 0,00
Ls 184,50
Ls 184,50
Pateicība Dievam par Viņa svētībām!
Ziņu arhīvs