Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Par mums…

Adventistu Liepājas draudze ir kristiešu draudze, kura, gaidot Kristus II atnākšanu, uzskata par savu pienākumu kalpot sabiedrībai tā, kā to darīja Jēzus Kristus. Mēs ļoti vēlētos kļūt draugi visiem, kuriem draugi ir nepieciešami.

Liepājas draudzes vēsture: Pirmsākumi

1900. g. uz Liepāju devās misionārs Kārlis Reifšneiders. Divus gadus vēlāk Liepājā kā Bībeles strādnieks darbojās Jānis Sproģis. 1905. gadā Liepājā un tās apkārtnē sludina Jēkabs Šneiders un tanī pat gadā dibina Liepājas draudzi.
(Materiāls no E. Čerņevska, Adventes kustība Latvijā)

Dievnama celtniecība un iesvētīšana

 1910. gadā bija jau vairāk kā astoņdesmit locekļu un līdzšinējās telpas izrādījās par mazām. Kad jau ilgāku laiku tika meklētas piemērotākas telpas, bet tādas nebija atrodamas, brāļu starpā radās ideja celt pašiem savu lūgšanas namu, kas toreizējās Baltijas guberņā vēl nekur nebija darīts.
Izvēlētā vieta bija zaļa pļava, iespējams, ka ganības. Greznais nams Dzintaru ielā, blakus baznīcas zemes teritorijai, piederēja kādam notāram. Šim notāram ļoti esot nepaticis, ka blakus tikšot celts dievnams. Viņš arī mēģinājis cīnīties pret šo lietu, bet apbūves gabals jau bijis nopirkts un neko viņš nav varējis iesākt. Staļina laikā notārs ticis izsūtīts uz Sibīriju, kur arī miris.
Nams tika celts pateicoties savienības un pašu draudzes locekļu ziedotāju atbalstam. Ir zināms, ka atsevišķi cilvēki ziedojuši pat ap 500 krievu rubļu, kāda vienkārša strādniece pa daļām saziedoja 35 zelta rubļus.
Četri draudzes locekļi – Gruntmanis, Hūns, Egle un Dūrējs, deva katrs 10 zelta rubļus priekš četriem stūra akmeņiem(11). Arī trūcīgie draudzes locekļi aktīvi ņēma dalību un atbalstīja kā kurš spēja. Piemēram, Maiga Ulberga mazgāja veļu un tādā veidā nopelnīja naudu, ko ziedot dievnama būvei.
Pati draudze piedalījās nama celtniecībā. Ķieģeļus veda no Zviedrijas. 1911. Gada rudenī tika guldīts pamatakmens lūgšanu namam Uliha ielā 70. Šajā pasākumā piedalījās mācītāji – J. Šneiders, A. Sproģis, Beķers un Gebrauks(12).
A_Liepaja kristibas
A_Liepaja 1910-11 laba puse
Attēlā Liepājas draudze 1910. g., iespējams, Palmu ielā.
 1912. gada Lieldienās jauno kapelu iesvētīja Krievijas Adventistu savienības priekšnieks H. Lebzaks. Dievkalpojumā esot piedalījušies arī tie paši mācītāji, kas bijuši pie pamatakmeņu likšanas.

Liepaja baznicas ieksha

B_Liepajas dr nams arpuse

A_Liepajas draudze pirms 1 pas kara

Interesants fakts – pēc Dr. Daniela Heinca rīcībā esošās informācijas Adventistu Liepājas dievnams bijis pirmais un vienīgais cariskās Krievijas teritorijā uzceltais Dievnams pirms pirmā pasaules kara(13).

Šī pētījuma autore, Evija Roderte, nespēdama atrast Latvijā informāciju par baznīcas projekta autoru un arhitektu, sazinājās ar vēsturnieku Danielu Heincu (Daniel Heinz) no Adventistu arhīva Vācijā Fridensavā (Friedensau), bet atklājās, ka arī viņam šī informācija nav.

(11) Dūrējs. Atmiņu atceres rokraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā. 
(12) Gertnera G. atmiņu rokraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā.
(13) Čerņevskis E. Adventes kustība Latvijā. – Rīga: Patmos, 1998. – 8.lpp.

A_Liepaja 1912 ieksa

Dievnama vēsture līdz II Pasaules karam

 Pirmais mācītājs, kas kalpojis Adventisu Liepājas draudzē pēc tās iesvētīšanas ir Jānis Driķis no 1913. gada līdz 1914. gadam. Viņa laikā Annas Janševskas vīrs 1913. gadā iebūvējis Liepājas baznīcā pirmās krāsnis(14).
Pēc tam draudzē kalpojis mācītājs Jānis Birziņš no 1915. gada līdz 1918. gadam. Viņa kalpošanas laiks sakrita ar Pirmo Pasaules kara laiku. Draudzes loceklis J.Zirnītis raksta, ka „visdrūmākie laiki draudzes dzīvē esot bijuši pirmā pasaules kara laikā tad, kad kara laikā vācieši kritušos karavīrus novietoja lielajā zālē un dievkalpojumus vajadzēja noturēt mazajās telpās.”(15) Bet par spīti apkārt valdošajam drūmajam laikam draudze turpina pastāvēt un 1917. gadā iestāda lielo liepu un ābeli pie baznīcas(16) stādīšanā piedalījies arī Brikmanis.
B_Liepaja Eglitis IMG_0046

Tad nākamos divus gadus draudzei nācies iztikt bez mācītāja un no 1920.gada līdz 1929. gadam kalpojuši dažādi mācītāji, un šai laikā aizmūrēti divi logi, bet no viņu kalpošanas laika nav saglabājušās nekādas ziņas par svarīgiem notikumiem baznīcā vai par kādām izmaiņām.

B_Liepaja Mednis Zars

B_Liepaja auto

 B_Liepaja semin ap 1939
C_Liepajas dr autobuss

No 1933. gada līdz 1936. gadam Liepājā kalpojis Elmārs Krievs. Viņa kalpošanas laikā uzņemtajā fotogrāfijā var redzēt, ka līdz šim laikam sienu dekoratīvais gleznojums ir mainīts. Pie altāra daļas sienas ir pielikta lampiņa, un harmonijs, kas stāvēja pa vidu pie altāra daļas sienas, ir pārvietots lejā pie sānsienas.

B_Liepaja labdaribas pasakums b

C_Liepaja jauniesi 1940

E. Krieva kalpošanas laikā 1936. gadā ir noticis dievnama kapitālremonts un pēc 1940. gadā uzņemtās fotogrāfijas var redzēt, ka kapitālremontā ir nokrāsoti soli un grīda. Nomainīts ari apgaismojums altāra daļā pie sienas.

1938. gadā, mācītāja Alfrēda Medņa laikā, notikusi dievnama 25 gadu jubileja (skatīt 1.att. un 2.att.). Svētdienā plkst. 15.00 ir noticis dievkalpojums un 19.30 vakarā koncerts, viesi no Rīgas un Jelgavas draudzēm, kā arī daži mācītāji, kuri šajos gados bija Liepājā strādājuši.

(14) Janševska A. Atmiņu rokraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā.
(15) Zirnītis J. Atmiņu rokraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā
(16) Brikmanis, vēstule rokrakstā, Liepājas draudzes arhīvs.

 B_Liepaja pirms kara

No 1941.gada līdz 2000.

C_Liepaja Balodis 120 a

C_Liepaja IMG_0044

No 1941. gada līdz 1953. gadam strādājuši trīs mācītāji un šajā laikā nomainīti lielās zāles logi. Šajā pašā laika posmā ir nomainīta krāsns – diemžēl nav zināms, kas to ir paveicis, šī krāsns, daudzkārt remontēta, kalpo līdz pat mūsdienām. Laika posmā no 1940. gada līdz 1954. gadam ir veikta priekšējās sienas un sānsienu dekoratīvā gleznojuma nomaiņa.

Gadu laikā oriģinālais baznīcas tornītis ir nomainīts vairākas reizes. Visi iemesli, kāpēc tas, darīts nav skaidri zināmi – iespējams tas darīts, lai novērstu dabas apstākļu izraisītos bojājumus (vismaz pēdējā reizē). Šo fotogrāfiju dāvinājis Jānis Sokolovskis no sava privātā foto arhīva. Fotografēts 1960tajos.

C_Liepajas dr zale b

C_Liepaja Balodis 120 b
Otto Balodis Liepājas draudzē kalpojis no 1954. gada līdz 1966. gadam un šajā laikā atkal nomainīts priekšējās sienas un sānsienu dekoratīvais gleznojums.
Mācītāja Ernesta Grīnberga kalpošanas laikā, kas bija no 1966. gada līdz 1971. gadam, viņš pats, vai pēc viņa iniciatīvas tika taisīta katedra, kura arī pašlaik stāv altāra daļā(17).
D_Liepaja Grinbergs un Balodis
Arrēlā: mācītāji E. Grīnbergs un O. Balodis.

Mācītāja Ī. Kleimaņa laikā, 1971 – 1977 gadam, ierīkoja gaismas ķermeņus gar sienām un veica visas zāles priekšējo remontu(17). Adventistu Liepājas draudzes dievnama 65 gadu jubileja norisinājās 1977. gada 14., 15. un 16. oktobrī. Savukārt attēlā redzams draudzes 75. gadu jubilejas koncerts 1980.gadā.

No 1977. līdz 1983. gadam Liepājā kalpoja Alfrēds Jākobsons un viņa laikā mainīja zālē un dzīvoklī logu rāmjus, kā arī veidoja priekšsienu tagadējā izskatā(17).

D_Liepaja 80 gadu jubileja a

D_Liepaja 80 gadu jubileja b

D_Liepajas koris dzied

D_Liepaja 80 gadu jubileja d

D_Liepaja Jakobsons
Ojārs Incenbergs (Liepājā kalpoja no 1993. līdz 2000. gadam) uzcēla baznīcas piebūvi. Jaunā piebūve tika iesākta celt 1997. gada vasarā un tika pabeigta 2000. gada rudenī.

H_Liepaja Bib seminars
G_Liepaja celtnieciba

Jaunās piebūves pirmajā stāvā atrodas telpa, ko izmanto Ceļa meklētāju klubs un Bēbīšu skoliņa, tur atrodas arī tualetes. Kopš baznīcas uzcelšanas, tās atradās ārā. Piebūves otrajā stāvā tika izbūvēts dzīvoklis mācītājam un viņa ģimenei. Baznīcas piebūves pagrabā atrodas divas noliktavu telpas un pirts. 2000. gada rudenī tika arī nomainīts žogs.

(17) Ābola F. Atmiņu stāsta pieraksts. Glabājas Liepājas draudzes arhīvā.

Vēsture pēc 2000…

2000. gadā uz Liepāju pārcēlās mācītājs Ivo Roderts. 2001. gada vasarā tika rekonstruēts vecais baznīcas tornītis. Šo darbu uzņēmās veikt draudzes loceklis Dins Grants, un viņš šo darbu paveica nedēļas laikā.

2007. gada maijā notika lielā baznīcas tīrīšanas talka. 2008. gadā pavasarī, draudzes mantziņa Andra Treihlera vadībā, tika veikts baznīcas ārējais kosmētiskais remonts – tika nokrāsots žogs un baznīcas pamatu maliņa, kā arī pielabotas logu ailes.

Tā paša gada rudenī tika nomainīti baznīcas fasādes (uz Uliha ielu) logi, kā arī Andrejs Sologubs rekonstruēja baznīcas ārējas durvis un 2009. gadā viņš rekonstruēja arī piebūves ārējās durvis. 2009. gada vasarā tika pārkrāsots baznīcas jumts.

Liepaja CM 2003 c

Liepaja CM 2003 d

Remonta uzsākšanas dievkalpojums (2012.04.29)

Liepājas adventistu draudzes dievnama remonta svinīgā uzsākšanā svētdien, 2012.gada 29.aprīlī plkst.12:00 piedalās Adventistu baznīcas Trans-Eiropas (TED) nodaļas vadītājs Bertil Wiklander.
Foto: V.Zilgalvis
Vēstures materiāla apkopojums ir veikts, vadoties no 2011.gadā Evijas Rodertes veiktā zinātniski pētnieciskā darba vēsturē par Adventistu Liepājas baznīcas vēsturi. Šī pētnieciskā darba vadītāja ir Ineta Drēže, Liepājas Valsts 1. Ģimnāzijas vēstures skolotāja.
Liepājas dievnama remonta svinīgā pabeigšana sestdien, 2013.gada 6.aprīlī plkst.11:00
dievnamu (atkal) iesvēta bīskaps Viesturs Reķis
Dievnama 100 gadu pastāvēšanas piemiņas dievkalpojums svētdien, 2012.gada 8.aprīlī plkst.11:00
dievkalpojumā piedalās bīskaps Viesturs Reķis
Mācītāja Ivo Roderta kalpošanas laiks Liepājas draudzē 2000-2013
Liepaja Ivo 2005
Liepaja Ivo 2005 c
Palīgmācītājas Līvijas Baltrušaites-Karzones kalpošanas laiks Liepājas draudzē 2013-2017
Livija Baltrushaite kristibas 2016 Liepaja

Lai uzzinātu vairāk par Liepājas draudzes vēsturi, meklē šeit: www.baznicai100.info

Liepājas draudze šodien

Meklējot savu draudzi, iegriezies ari pie mums. Varbūt šī var kļūt par vietu, kur Tu justos kā mājās. Mēs būtu ļoti laimīgi, ja Tu varētu mūsu baznīcu nosaukt arī par savu.

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs