Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for maijs 2012

Maija “Mēneša Grāmata”

Šajā mēnesī aicinām visus lasīt Elizabetes Vieras Talbotas grāmatu “Lūka. Pestīšana visiem.”
Lūka piemin vārdus Pastītājs un Pestīšana daudz vairāk nekā pārējie evaņģēliju rakstnieki. Cilvēse bija aprakta zem grēka nastas bez iespējas izglābties mūžīgai dzīvei. Palīdzība varēja nākt tikai no augšienes. Dievs izplānoja veidu, kā mūs izglābt, un Jēzus nāca, lai to piepildītu! Bet kurš gan var tikt pestīts? Stiprais, mācītais, reliģiozais? Lūkas evaņģēlijs ir pildīts ar prieku un sajūsmu, jo pastīšana ir nodrošināta ikvienam! Līdzīgi ganiem Betlēmes pakalnos, pārvērt arī Tu savas bailes MEGA PRIEKĀ!
Ja arī Tu vēlies lasīt kopā ar mums, grāmatiņu var iegādāties Kristīgajos grāmatu veikalos, kā arī pie mums (pirms vai pēc dievkalpojuma) – jautāt dievnama zāles diakoniem.
Ziņu arhīvs