Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Dievkalpojumi

Dievkalpojumi notiek katru sestdienu plkst.11:00

Ar dievkalpojuma norisi varat iepazīties bukletā, kuru saņemsiet ierodoties pie mums. Ja jums ir nepieciešams tulkojums krievu valodā, pirms dievkalpojuma runājiet ar zāles diakoniem.

 

Pēc dievkalpojuma jūs varat piedalīties Bībeles izpētes nodarbībās, šobrīd pētām Bībeles studiju materiālu par Apustuļa Pētera vēstulēm. Ik ceturkšņa noslēgumā tiekamies sadraudzības pēcpusdienā, lai atskatītos uz apgūtajām tēmām.

 

Draudzē darbojas arī pusaudžu klubs “Ceļa meklētāji”, kur nodarbības arī notiek pēc dievkalpojuma.

 

No septembra līdz maijam, mēneša pirmajā sestdienā, plkst.14:00 – esi aicināts uz Bērnu draudzi! Bērnu draudze ir iespēja  ģimenēm ar maziem bērniem iesaistīties dievkalpojuma norisē. Tas ir Kristū-centrēts, visu vecumu posmiem paredzēts projekts, kas lielu uzsvaru liek uz viesmīlību, radošumu un svinēšanu.

 

2 komentāri par “Dievkalpojumi”

Ieraksti komentāru