Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Dievkalpojumi

Pateicības dievkalpojums

1

Tu vainago gadu ar savu dāsnumu, tavās pēdās lās eļļa. /Ps.65:12/
24.oktobrī Rudens pateicības dievkalpojums, svinēsim un pateiksimies par Kunga svētībām šai gadā gan zemes, gan gara augļiem!
Ziņu arhīvs