Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Lieldienās 2020

BRINUMS

Pateicos, tev, ka tu man atbildēji, ka tu tapi man par pestīšanu! Mans spēks un vara ir Kungs, viņš man tapis par pestīšanu. Mūsu acīm tas liekas brīnums. /Ps.118:14, 21, 23/

Kristus ir augšāmcēlies un dzīvs! Nedēļas pirmās dienas rīts ir atausis uzvarošs. Ir noticis brīnums, kurā Debesu Dievs ieaicina mūs.

Šais Lieldienās novēlu pārdomāt un rast atbildes – Kurš gan no jums var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Vai dzīvība nav vērtāka nekā barība un miesa nekā drēbes? (Lūk.12:25, 23) Tad ļauj sevi ieskaut arī Jēzus vēstij – viņā bija dzīvība un dzīvība bija cilvēku gaisma. (Jāņa 1:4)
Mēs dzīvojam un mēs mirsim, un šajās Lieldienās mēs varam izvēlēties mieru un jēgpilnu dzīves ietvaru, lai aiz dzīvības sastaptos ar dzīvi.
Pateicos, tev, ka tu man atbildēji, ka tu tapi man par pestīšanu! Mans spēks un vara ir Kungs, viņš man tapis par pestīšanu. Mūsu acīm tas liekas brīnums. /Ps.118:14, 21, 23/

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs