Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Apsveikumi

Bīskapa apsveikums, jaunu mācību gadu iesākot

[…] Pienācis jauns skolas gada sākums un tādēļ vēlos apsveikt visus tos, kam tas būs pirmais mācību gada sākums. Sveicu arī visus pārējos skolniekus, studentus un viņu vecākus. Lai šis ir jauns laiks, kurā papildināties zināšanās un dzīves gudrībā.
Sevišķs sveiciens visiem pedagogiem, lai kāda līmeņa mācību iestādē jūs strādātu. Lai jums pietiek pacietības, iejūtības un gudrības mācot un audzinot jums uzticētos jaunos cilvēkus. Lai Dieva Gars pilda jūs un dod gudrību godam veikt atbildīgo pienākumu.
Vecākiem vēlos atgādināt, ka bērniem šajā laikā ir nepieciešams sevišķs jūsu atbalsts, lai tie veiksmīgi spētu iejusties mācību procesā. Tāpat vēlos atgādināt, ka patiesa izglītība jau nav tikai zināšanu uzkrāšana. Tā ietver sevī cilvēka sagatavošanu atvērt sirdi Dievam. Esiet lūgšanu cilvēki, uzticot Dievam jūsu rūpes […]
Lai bagātas Dieva svētības pavada katru no jums un lai jums svētīgs jaunais mācību gads!
Ziņu arhīvs