Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for jūlijs 2010

Sēru vēsts

MINOLTA DIGITAL CAMERA
Benita! Tu mums ļoti pietrūksi!

No mums ir šķīrusies Benita Ķuda. Dieva mierā viņa aizmiga 5.jūlija agrā rītā…

Benita bija mūsu draudzes viena no aktīvākajām loceklēm. Dzimusi 1947.gadā un Adventistu Liepājas draudzē kristīta 2001.gadā.

Neviens lielāks vai mazāks draudzes pasākums nebija iedomājams bez viņas aktīvas klātbūtnes. Benita, neskatoties uz savu slimību un nespēku, bija gatava kalpot vienmēr un visur.

Kopīgi lūgsim Dievu, pateicoties par Viņa svētībām Benitas dzīvē. Pateiksimies arī par visu to labo, ko visi varējām caur Benitu saņemt no Dieva. Un kā viņa to atkal un atkal vēlējās, turpināsim īpaši lūgt par viņas dēliem, mazmeitu un visu plašo radu saimi.

Ziņu arhīvs