Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for novembris 2010

Adventa sākumu atzīmēsim visi kopā

Aicinām visus uz tradicionālo konfesiju kopīgi rīkotu pasākumu Rožu laukumā.
Sestdien, 27.novembrī mums dziedās koris „Laiks”, pēc tam klātesošajiem uzrunu sacīs Evaņģēliski-luteriskās Baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers un Romas katoļu Baznīcas Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis. Dieva vārda lasījumos aicinās ieklausīties Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapa vietnieks Ivo Roders, baptistu Sv. Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis un baptistu Nācaretes draudzes mācītājs Egils Ķeiris.
Šajā Pestītāja atnākšanas gaidīšanas laikā atvērsim savas sirdis vēl plašāk un domāsim kā palīdzēt tuvākajiem. Tāpat pārdomāsim arī kā veltīt laiku tam, lai ieskatītos savās sirdīs un pārbaudītu, vai tās ir gatavas uzņemt Jēzu Kristu.
Ziņu arhīvs