Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for janvāris 2011

Atmoda un Reformācija

Janvāra beigās Rīgā viesojās Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences viceprezidents Pārdons K. Muansa (Pardon K. Mwansa).
Mācītājs Muansa informēja klātesošos adventistu draudžu mācītājus un draudžu vecākos par Ģenerālkonferences «Atmodas un Reformācijas» programmu, kā arī veltīja vairākas stundas, lai skaidrotu, kas ir patiesa atmoda un reformācija. Lekciju video ierakstus varat skatīties mūsu “Atmodas un Reformācijas” web-lapā: www.adventisti.lv/atmoda/

Ziņu arhīvs