Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for jūnijs 2012

Līgo, līgo… ?

Ko mēs svinēsim?
Līgo? Jāņus?
Jāņa Kristītāja dienu?
Ko nozīmē Jāņi kristietim?
Ko mēs varam mācīties pārdomājot Jāņa Kristītāja kalpošanu?
Atbildes meklēsim DIEVKALPOJUMĀ 23.jūnijā plkst.11:00

Redzi, Dieva jērs! (Jņ.1:36)
Arī citi pravieši ir pravietojuši par Kristu – kā Viņam būs nākt un atpestīt pasauli no grēkiem. Taču ne Jesaja, ne Jeremija nav varējis sacīt: Tas ir Viņš, ko jums būs uzņemt.
Vienīgi Jānis ir tas, kura balss pirmā teikusi šos vārdus, viņš ir norādījis ar savu pirkstu uz to Personu, kurā atrodama grēku piedošana. Nevienam cilvēkam nav bijis tādu pirkstu, kādi ir Jāņa Kristītāja pirksti, ar kuriem viņš rāda uz Dieva jēru.
Tādēļ tas, kuru nomāc grēks, biedē velns un nāve, lai uzlūko šo sludinātāju, lai uzlūko Jāņa Kristītāja muti un pirkstu, kas viņam pareizi rādīs, kā nonākt pie grēku piedošanas un atrast mieru ar Dievu. Tas ir prieks, kas pie Jāņa atrodams visai pasaulei, nevien Caharijam un Elizabetei…

/M.Luters/

Ziņu arhīvs