Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Archive for jūnijs 2016

Baznīcu Nakts!

Baznīcu nakts Adventistu Liepājas draudzē

18:00 Baznīcu nakts atklāšana

18:30 Tēja, cepumi un sarunas Baznīcas dārzā

19:00 Komponista Andra Eniņa un draugu koncerts. Piedalās komponists A.Eniņš, soliste,

komponiste I.Grantiņa, Sieviešu vokālais ansamblis „Ilūzija”, E.Laizāne (blokflauta).

20:00 Sadraudzības laiks, tēja un cepumi

20:30 Svētbrīdis

21:00 Lūgšana „Mūsu Tēvs Debesīs”

21:00 Baltā stunda Baznīcu naktī- kristīgās dzejas un mūzikas pasākums. Piedalās dzejnieki

un viņu draugi M.Grauduže, R.Bitenieks, I.Vlasova, R.Knesis, I.Audere.

22:30 Sadraudzības laiks, tēja un cepumi

23:00 Knapšu ģimenes koncerts

23:30 Lūgšanas un aizlūgšanas

Pasākuma laikā norisināsies radošās darbnīcas bērniem un pusaudžiem.

Pasākuma laikā foto un video projekcijas par draudzi un draudzes dzīvi.

Ziņu arhīvs