Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

115.GADADIENAS DIEVKALPOJUMS

baznica

12.septembra dievkalpojumā svinēsim mūsu draudzes pastāvēšanas 115.gadadienu – “Es un mans nams kalposim Kungam!”
Svētku dievkalpojumā piedalīsies draudzes mūziķi: slavēšanas grupa “Debesu rati”, ansamblis G.Liepiņas vadībā, I.Venena., E.Burkovska, T.Venena.
Ar Dieva vārdu kalpos draudzes mācītāja Līvija Baltrušaite-Karzone
Ar prieku pienesīsim slavu un pateicību Dievam!
Ziņu arhīvs