Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Rudens Pateicības dievkalpojums

rudens

Gavilē Kungam, visa zeme! Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! Nāciet viņa vārtos ar pateicību un viņa pagalmos slavēdami – pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo Kungs – labs! /Psalms 100./

Rudens pateicības dievkalpojums
12.oktobrī, plkst.11:00
Adventistu Liepājas draudzē

Dievkalpojumā piedalīsies anasamblis “Sirds čuksti”,
ar Dieva Vārdu kalpos Miks Možeiko.

Uz satikšanos pateicībā!

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs