Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

29.februāra dievkalpojums

IZMAIŅAS! Neparedzētu iemeslu dēļ tikšanās ar Daumandu Sokolovski atcelta!
Dievkalpojums notiks kā ierasts, kalpos mācītāja Līvija Baltrušaite-Karzone

29.februāra dievkalpojumā pie mums viesosies Daumands Sokolovskis, mācītājs,

Latvijas draudžu Savienības un Baltijas Konferenču ūnijas sekretārs.

Daumanda kalpošana pieredze veidojusies gan Krievijā, gan Anglijā, gan Latvijā.

Daumands kalpos ar svētrunu dievkalpojumā, gan sadraudzības laikā pastāstīs par savu šī brīža kalpošanu.

Mūsu pārdomām izraudzīti vārdi no Vēstules efeziešiem 2:8-9
Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties.

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs