Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

29.augusta dievkalpojums

29.augusta dievkalpojumā kalpos Latvijas draudžu Savienības un Baltijas Konferenču ūnijas sekretārs Daumands Sokolovskis.
Svētrunas tēma – Dieva dāvana
Efeziešiem 2:8-9Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.
Uz tikšanos dievkalpojumā, plkst.11:00, Uliha ielā 70.
DS

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs