Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca