Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Bīskapa V.Reķa apsveikums Ziemassvētkos

Bīskaps Viesturs Reķis, DMin
Ziemassvētki ir laiks, kas atgādina ko ļoti sevišķu, kas noticis pirms daudz, daudz gadiem. Laikam ejot, mainījusies gan attieksme, gan izpratne par šiem svētkiem. Daļai tie ir vienkārši Ziemas saulgrieži — laiks, kad dienas atkal kļūst garākas un naktis īsākas. Ir iestājusies ziema un pēc tās var cerēt uz pavasari. Saulgrieži nes cerību par gaismu un siltumu, kas mums tik nepieciešami. Citiem tie ir ikgadējais atgādinājums par Dieva žēlastību, Jēzus Kristus dzimšanas piemiņas laiks. […]
Ziemassvētku stāstā Mateja evaņģēlija 2. nodaļā var lasīt, ka Dievs nāca pie visiem cilvēkiem. Tur bija sievietes un gani, kuri tā laika sabiedrībā bija izstumtie. Mesijas nākšana uzrunāja gan reliģiskos līderus — farizejus un rakstu mācītājus, gan korumpēto karjeristu Hērodu un viņa galmu. Tur var lasīt par Austrumu gudrajiem, kuri, lai gan nebija Israēla tautas daļa, saprata Dieva vēstījumu. […]
Dievs ir sūtījis gaismu un savas sirds siltumu šajā pasaulē Jēzus Kristus personā. Ko darīsim ar to? Ignorēsim? Bet varbūt nāksim pielūgsmē Visvarenā Dieva priekšā, lai pienestu savas pateicības upuri. Mans vēlējums katram saskatīt Dieva gaismu savā dzīvē. Ļaut tai mainīt dzīves prioritātes, saskatīt citus sev līdzās un dzīvot taisnīgu dzīvi.
Priecīgus Kristus dzimšanas piemiņas svētkus un svētīgu Jauno, 2012. gadu!
Viesturs Reķis,Latvijas Draudžu Savienības bīskaps

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs